lekcije‎ > ‎

2. Struktura rečenice, red riječi

U Novoslovjenskom jeziku (kao i u svim slavenskim jezicima), red riječi u rečenici je prilično fleksibilan.

Iako je NS rečenica općenito je uređena "subjekt-glagol-objekt" na isti način kao u engleskom jeziku, gramatička pravila omogućuju korištenje gotovo bilo koju kombinaciju predmeta, glagola, objekta, ... kako bi istaknule različite dijelove rečenice.

Ovdje možemo zadržati pravilo: U prvih otprilike 7 riječi su najvažnije informacije

Naravno da nije istina da se riječi mogu miješati na bilo koji način. Na primjer, ako neki pridjev pripada nekoj imenici, ona mora ležati pred odgovarajućom imenicom ili iza svoje odgovarajuće imenice, a između tih riječi se ne smije miješati bilo koji drugi element, to znači da je NS rečenica je najbolje da se objasni kako razgranatim stablom. Grane predstavljaju određene dijelove rečenica, međusobno mogu imati fleksibilan red, ali neki elementi unutar jedne grane se ne smiju miješati s elementima neke druge grane.


Osnovni rečenički skupovi su:
  1. subjekatski dio. U ovom djelu se nalaze imenice ili brojevi zamjenice koji su najčešće u nominativu
  2. glagolski dio, gdje se nalazi najmnanje jedan glagol dopunjen prilozima
  3. objekatski dio, koja je imenica ili spoj više imenica u akuzativu ili druge padežu bez prijedloga,
  4. proverbial parts, which are either made by adverbs or nouns or pronouns or numerals in various cases with prepositions.
  • Any noun or pronoun or numeral at any position can be extended by additional adjectives or pronouns or numerals or attributes,
  • any adjective can be extended by additional adjectives or adverbs, and
  • any adverb can be extended by additional adverbs.

example 1

Veliky zajec bystro bieži okolo nas do mnogo temnego lesa.
Veliki zec brzo bježi od nas u veoma tamnu šumu.

A standard sentence with the English-like word order:

Different word order, where "a big hare" is less important than the information about our experience (running around us, running to a dark forest).
This can not be easily expressed in English:

Okolo nas do mnogo temnego lesa bystro bieži veliky zajec.This is an example of the wrong sentence, where words are impermissibly mixed:

example 2

Dobry student piše svojemu učitelu velike pismo na novem komputeru.
A good student write his/her teacher a big letter on a new computer.

If we will want to stress 1) a new computer and 2) size of a letter and than later we will speak about the writing process and its details (a student, a teacher), we can reorder this sentence as follows.
Note that in this case, the arrangement of elements is completely reversed:

Na novem komputeru velike pismo svojemu učitelu piše dobry student.
appendix

People educated in applied mathematics know that these branched trees can also be displayed as plain texts using special brackets. Elements within each brackets can change the order, but the content inside the brackets can not be mixed with the content of another brackets:

{{veliky zajec} {bystro bieži} {okolo nas} {do mnogo temnego lesa}}

{
{okolo nas} {do mnogo temnego lesa} {bystro bieži} {veliky zajec}}

{
{dobry student} {piše} {svojemu učitelju} {velike pismo} {na novem komputeru}}

{
{na novem komputeru} {velike pismo} {svojemu učitelju} {piše} {dobry student}}

or in more detail as

{clause {subj. veliky zajec} {v. bystro bieži} {prov. okolo nas} {prov. do mnogo temnego lesa}}

{
clause {prov. okolo nas} {prov. do mnogo temnego lesa} {v. bystro bieži} {subj. veliky zajec}}

{
clause {subj. dobry student} {v. piše} {obj. D svojemu učitelu} {obj. A velike pismo} {prov. na novem komputeru}}

{
clause {prov. na novem komputeru} {obj. A velike pismo} {obj. D svojemu učitelu} {v. piše} {subj. dobry student}}

We can say that English needs the fixed position of words in sentences in order to add words missing information about whether these words are subjects, objects, verbs or something else. It is obvious that Slavic languages (as well as Latin and Greek) operate with words containing more unambiguous grammatical information without the need to use fixed positions. Free word order can then be used to express the finer details of communication in these languages.
Comments